Доставка

Доствката се извършва с Еконт, в специални чанти.Опаковани по изискванията на БАБХ.