с. Калчево КЛАНИЦА ТРАНЖОРНА МАГАЗИН  0877 588 699 0889 151 352

ПРЯСНО СВИНСКО МЕСО ОТ ФЕРМАТА

От 1 ноември 2016г. всеки ще може да си купува прясно свинско месо направо ОТ ФЕРМАТА в село Калчево, стопанисвана от „Тенев и Харалампус“ ООД. Тази възможност се реализира в съответствие с промените в Наредбата за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара, издадена от Министерството на земеделието и храните и предложена за нотифициране от Европейската комисия.

„Тенев и Харалампус“ ООД, производител на свинско месо със затворен цикъл (производство на зърно и фуражи за отглеждане на прасета), осигурява на потребителите прясно свинско месо директно от кланицата, изградена в непосредствена близост до свинефермата .

В кланицата се колят само животни на собственика „Тенев и Харалампус“ ООД и се извършва допълнителна обработка на месото чрез транжорна. Контролът и безопасността на месните продукти е гарантиран с прилагане на технологичен процес, при който се извършва ветеринарен контрол на три етапа. По-ниските разходи за поддъжане на сградния фонд и оборудване позволява предлагане на прясно свинско месо в магазина ОТ ФЕРМАТА на конкурентни цени и с гарантирано качество.

Категория: новини